KÖZLEMÉNY a 194/2021. (IV. 26.) számú és a 202/2021. (IV. 29.) számú Kormányrendeletek kapcsán

2021-04-30 Off By Németh Ferenc

KÖZLEMÉNY

az MLSZ megyei/budapesti igazgatóságai által szervezett amatőr labdarúgóversenyekre vonatkozó szabályokról a 194/2021. (IV. 26.) számú és a 202/2021. (IV. 29.) számú Kormányrendeletek kapcsán

Bizonyos feltételekkel hamarosan megnyílnak a nézőterek; a sportolók, sportszakemberek és a mérkőzések rendezését szolgáló személyek részvételi feltételei változatlanok – íme a részletszabályok

A négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás első dózisának beadásával a lépcsőzetes nyitás következő fokozataként a Kormány újabb intézkedéseket határozott meg. A védelmi intézkedések feloldásának újabb lépcsője jelentős részben a védettségi igazolványhoz kötött. A Kormány 202/2021. (IV. 29.) számú Kormányrendelete szól a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre – így az MLSZ megyei (budapesti) igazgatóságai által szervezett labdarúgó- és futsaleseményekre – vonatkozó egyes szabályokról.

A nézők jelenlétére vonatkozó szabályok

A koronavírus ellen védett (vagyis: védettségi igazolvánnyal rendelkező) személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára megnyílik a lehetőség a labdarúgó- és futsalmérkőzések nézőként való látogatására, amennyiben a megtekinteni kívánt sportrendezvény tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra. A sportrendezvény rendezéséért felelős sportszervezet köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon (védettségi igazolvány – oltási igazolás nem elegendő! –, illetve életkort igazoló okmány felmutatása) nem igazolja. A nézők nem kötelesek maszkot viselni, kivéve, ha ezt a sportesemény rendezője kötelezővé teszi.

A védettségi igazolvány önmagában nem, csak a személyes fényképes okmányok valamelyikének felmutatásával együtt érvényes. A szolgáltatást nyújtó személyzet külön felhívhatja az érintett személyt az igazolványok felmutatására, de a rajtuk látható adatokat nem rögzítheti.

Azokban a sportlétesítményekben, ahol nincsen külső kerítés, ott a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező nézőknek a pályától, illetve annak közvetlen környékéről való távoltartása a rendező sportszervezet feladata.

A mérkőzéseken feladatellátás céljából megjelent személyek jelenlétére vonatkozó szabályok

A labdarúgó- és futsalmérkőzéseken feladataik teljesítése céljából résztvevők – a játékosok, a játékvezetők, a szakmai stáb tagjai, az egészségügyi személyzet, a résztvevő klubok vezetői, a rendező klub munkatársai (rendezők, labdaszedők, biztonsági szolgálat), az MLSZ által delegált ellenőrök, a sajtó munkatársai – védettségi igazolvány nélkül lehetnek jelen. Tekintettel arra, hogy a fentiekben felsorolt személyek számára a jelenlét védettségi igazolvány nélkül is engedélyezett, így a létszámukra vonatkozó előírásokat az MLSZ megyei (budapesti) igazgatóságai – saját hatáskörben – az általuk szervezett versenyekre vonatkozóan a zártkapus mérkőzések megrendezésére korábban meghatározott létszámkorlátozó szabályozásokat érvényben tartják (jellemzően: stáblisták a résztvevő csapatok vezetője általi mérkőzés előtti kitöltése, aláírása és a játékvezetőnek, ellenőrnek történő átadása).

A maszkhasználatra vonatkozó szabályok nézők esetében

A sportrendezvényen nézőként tartózkodó, a koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.

A maszkhasználatra vonatkozó szabályok a mérkőzéseken feladatot ellátók személyek esetében

A pályán és a kispadon tartózkodók (tartalékjátékosok, sportszakemberek, szakmai és egészségügyi stábtagok) kivételével a sportrendezvényen foglalkoztatott személy – ha a koronavírus elleni védettséget a sportrendezvény rendezője felé védettségi igazolvány felmutatásával nem igazolja – köteles a sportrendezvény befejezéséig a szájat és az orrot eltakaró módon maszkot viselni a még be nem oltottak védelme érdekében.

Büfék nyitva tartása

A sportlétesítményekben üzemelő vendéglátóipari-egységek (büfék) nyitva tartására vonatkozó jogszabályok betartása az azokat üzemeltető cégek, személyek feladata és felelőssége.

Hatályba lépés

A fentiekben részletezett módosítások életbe lépését lehetővé tévő kormányrendeletek a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba – várhatóan 2021. május elsején.